Wat kangkao lp tao 猴王 镀金版 限量99尊

Wat kangkao lp tao 猴王 镀金版 限量99尊

Wat kangkao lp tao 猴王,镀金版,限量99尊!猴子吃香蕉法门,传闻崇迪佛牌创始人阿赞哆流传下来的秘法,猴子吃香蕉泰文为「灵精贵」寓意此猴王拥有吃不完的香蕉,享不尽的食物,财富富贵。对于猴子来讲香蕉就是最大的财富。佩戴猴王便可以顺利成愿,可使你生意兴隆,事业步步高升,享受富贵。并且猴 [阅读全文]